Modlitba za splnění přání – ke komu se modlit, aby se přání splnilo? Jak správně vyslovit modlitbu za splnění přání?

Máte-li již dlouho uctívanou touhu, ale stále se neplní, pokuste se upřímně a upřímně požádat Spasitele a Svaté pomocí modlitby.

Mnoho lidí se každý modlí, chtějíce očistit svou duši a myšlenky. Obracení se ke svatým nejen uklidňuje a uklidňuje, ale také pomáhá dosáhnout požadovaného. O splnění svého přání je třeba jen správně a s upřímnou vírou žádat. Potom svatí, ke kterým voláte, odpoví na vaši prosbu, a v tom případě, je-li vaše aspirace jasná a Bohu se líbí, rozhodně pomůžu. Pokud máte v úmyslu někomu ublížit, svatí na takovou modlitbu neodpoví.

Modlitby nebo spiknutí: jaký je rozdíl — síla modlitby splnit přání

Můžete se modlit k Pánu a Matce Bože, zázračný svatý, který tě chrání. Navíc někdy, i když člověk nezná slova té či oné modlitby, jeho upřímná výzva, vycházející z hloubi jeho duše, dokáže dosáhnout cíle a být vyslyšena. Jako potvrzení může posloužit mnoho legend a příběhů o pomoci a úlevě, kterou přinesly spíše upřímné než bezmyšlenkovitě naučené modlitby.

DŮLEŽITÉ: Opravdovou silou modlitby pro naplnění tužeb nejsou ani tak slova samotná, ale pravá víra v ně a pomoc, kterou přináší.

Modlitba a spiknutí jsou na první pohled zaměřeny na stejný cíl a slova v nich použitá jsou podobná. Ale ve skutečnosti je mezi nimi velký rozdíl, především v těch silách, které přispívají k naplnění vaší touhy. Je-li modlitba určena Nejvyššímu nebo Svatým, je milá Bohu ve spojení s Vyššími mocnostmi.

Magická slova

V případě konspirací (které, připomeňme, církev kategoricky odsuzuje), se stává že jsou ovlivněny přírodní síly, z nichž často musíte jít proti tomu, co osud nařídil. Takové „zasahování“ do práce vesmíru se hrozí vyplatit, i když ke spiknutí skutečně dojde, důsledky splněného přání mohou být nepředvídatelné.

Proto bude lepší, bezpečnější a správnější obrátit se na Nejvyššího s upřímnou modlitbou, spoléhat se na jeho vůli. Vaše přání se může splnit ne hned, ale v jiný, Boží čas, ale v každém případě - bez jakýchkoli negativních následků.

Jak správně vyslovit modlitbu za splnění přání?

Nejdůležitější podmínkou je čisté srdce, upřímná neochota dělat nikomu zlo, nálada pro dobro, pozitivitu a milost. Musíte skutečně toužit po tom, o co žádáte, a věřit slovům, která mluvíte. Ale nejdůležitější je věřit, že vaše modlitba bude vyslyšena a pomoc jistě přijde.

Nyní o tom, komu je určena vaše modlitba za splnění přání. Nejlepší je modlit se k určitému světci ve stejnojmenném kostele. Pokud není poblíž žádná taková osoba, pomodli se před její ikonou. A nezapomeňte na svíčky zapálené před ní - vytvoří uklidňující atmosféru důvěry.

Modlete se

Po skončení modlitby se s vděčností obraťte na Vyšší síly. Nezapomeňte to udělat poté, co se vaše přání stane skutečností. A také – neseďte a nečekejte, až za vás začnou pracovat nějaké jiné síly – sami zakročte. Podnikněte kroky k uskutečnění svého snu, přispějte k jeho naplnění, jak jen můžete, zkrátka buďte aktivní a aktivní. Takovou „pomoc“ z vaší strany jistě ocení vyšší síly a rozhodně se postaví na vaši stranu.

Když se modlíme k některému ze svatých, měli bychom přesně vědět, kterou oblast lidského života chrání, protože pak můžeme doufat v nejúplnější a nejkomplexnější podporu. Ale nejdůležitější je pamatovat si, že se nemůžete obrátit na vyšší síly s žádostí, abyste druhému ublížili, zmrzačení, nepříjemnosti, nemoci a ještě více – smrt. Na takovou modlitbu nedostanete odpověď v žádném světovém náboženství.

Modlitba za naplnění tužeb: ke komu a jak se modlit?

Samozřejmě v první řadě je taková modlitba adresována Nejvyššímu , kdo má nějaké otázky:

Základní

Velmi mocný světec je Mykola Ugodnyk, na kterého se obracejí slovy:

Mocný

The Svatá Matka je přímluvkyně a milosrdná patronka Moskevská představená , která je žádána o pomoc z naprosto jakéhokoli důvodu: dát dlouho očekávané dítě, získat zbavit se chudoby, pomoci se oženit.

Magická

Modlitba k Svaté Martě má velkou sílu a urychluje splnění vytouženého:

Pro vytoužené

Můžete také požádat o pomoc při splnění vlastního přání ) Anděl strážný , zvláště pokud to uděláte v den svých narozenin:

Anděl

Základní modlitby vám pomohou potvrdit vaši žádost:

  1. "Otče náš"
    <> Modlitba k Nejsvětější Bohorodice:
Modlitba
  1. Modlitba k Duchu svatému:
)
Slova

Murphyho modlitba abstrahovaná od náboženství

Mnozí zvedají k nebesům modlitbu nabízenou Brity spisovatel, vůdce Americké církve božské vědy Joseph Murphy. Jeho rozdíl je v tom, že podle Murphyho modlitba funguje díky podvědomí. Proto vyvinul několik pravidel modlitby pro splnění přání.

Ano, člověk by se neměl začít modlit, když má špatnou náladu, ani by to neměl dělat v hlučné společnosti. Když jste sami, zapalte svíčky, zapněte melodickou hudbu pro relaxaci nebo uklidňující přírodní zvuky (šustění listí, zvuk příboje, ptačí zpěv atd.). Poté, co jste se takto uvolnili, vzdali se problémů a starostí, nalaďte se výhradně na myšlenky o své touze a formulujte ji nejen ve své mysli, ale také na kus papíru.

Po zapsání svého přání navíc umístěte pod něj na stejný list text modlitby, kterou navrhuje Murphy:

Murphy

Nedoporučuje se recitovat tuto modlitbu často, protože vyžaduje určitou koncentraci, aby bylo možné si představit, co toužíte, zaměřte se na to, co získáte jako výsledek, když se vaše touha splní. To znamená, že jde o časově náročnou duševní práci, jako ve skutečnosti a při vyslovení obyčejné modlitby.

Modlete se ze srdce, s čistými myšlenkami, věřte v sílu modlitebních slov, které pronášíte, a ta pomoc bude jistě poslána. A pak se vaše přání jistě splní.

Video: Modlitba za naplnění tužeb