Jaký je nejlepší, ideální věkový rozdíl mezi mužem a ženou pro šťastné manželství? Popis sňatků s rozdílným věkovým rozdílem mezi manželi

Popis manželství, ve kterých jsou manželé různého věku.

Dívky, před svatbou pečlivě zvažte jejich rozhodnutí a nezapomeňte věnovat pozornost tomu, o kolik je muž starší nebo mladší. V tomto článku budeme hovořit o tom, jaký rozdíl mezi manželi je považován za optimální pro šťastné manželství.

Muž je o 5 let starší

Stojí za pozornost, většina z nás zastává názor, že nejlepší možností, jak začít rodina je rozdíl mezi partnery 3-7 let, kdežto muž musí být starší. Předpokládá se, že muž je ve vývoji ve srovnání se ženou poněkud pozadu, takže rozdíl 5 let způsobí, že manželé jsou prakticky rovnocenní. Je prokázáno, že takoví partneři mají nejvíce dětí.

Šťastná rodina

Populární jsou také manželství, kde je rozdíl mezi manželi cca 10 let. Předpokládá se, že pokud je muž starší asi o 10 let, je manželství nejsilnější a nejstabilnější. Muž je již bohatý, chápe hodnotu rodinných vztahů, je plně zralý pro rodinu, připraven vychovávat děti a trpělivě zacházet se svou milovanou. Pokud je navíc muž starší, chová se ke své ženě jako k princezně a královně, zbožňuje ji. Věří, že mít mladou ženu je prestižní.

Muž je o 15–20 let starší

Jen zřídka najdete manželství, ve kterých je muž o 15 let starší než žena. Lidé jsou k takovým sňatkům opatrní. Faktem je, že mnoho mužů věří, že takové manželství je krátkodobé. Většina mladých dívek totiž věnuje pozornost starším mužům jen proto, že mají stabilní finanční situaci a není třeba žít v chudobě. Zároveň si můžete dovolit vše, co chcete. Předpokládá se, že pokud je rozdíl mezi manželi 15 let, pak se dívka s největší pravděpodobností vdala za peníze nebo za nějakou stabilní pozici ve společnosti. Muž může být u moci a pomoci své milované postoupit na kariérním žebříčku. Často se taková manželství rozpadají kvůli žárlivosti.

Velký věkový rozdíl

Žena starší o 3-5 let

Ale kromě toho existují nestandardní manželství, kde je žena starší než muž. Věkový rozdíl 3-5 let není nijak hrozný. Je mladá, krásná, aktivní, cílevědomá, ví, co chce a užívá si námluv a pozornosti od mladého partnera. Zároveň se žena v tomto věku snaží o sebe postarat, takže rozdíl mezi manželi není nijak zvlášť vidět.

Manželka je o 10 let starší

Pokud je rozdíl mezi mužem a ženou 5-10 let, zatímco žena je starší, pak nějaké potíže. Žena totiž stárne mnohem rychleji než muž a přitom je to manželka, kdo v rodině dominuje. Nejčastěji do takového manželství jdou muži, kteří těžko zvládají svůj život a starají se o rodinu. Roli dominantního partnera tedy přebírá žena. Ona řídí rodinu. Jak ukazuje praxe, takové rodiny jsou také poměrně stabilní a není mezi nimi mnoho rozvodů, protože muž získá ženu a stabilní finanční situaci. Veškeré starosti jsou svěřeny manželce. Žena je přitom také se vším spokojená. Je zvyklá být první, vládnout a dominovat.

Žena starší než manžel

Manželka starší o 15-20 let

Je-li rozdíl mezi mužem a ženou 15–20 let, zatímco žena je starší, považuje se to za účelový sňatek. Muž a žena, pokud mu to finančně vyhovuje a dokáže materiálně povzbudit. Jinak se manželství rozpadají.

Ideální rozdíl mezi manžely: názor amerických vědců

Nedávno provedli američtí vědci řadu studií a zjistili, že ideální věk mezi mužem a ženou - jeden rok. Díky průzkumům bylo zjištěno, že páry, které dělí 1 rok, se méně rozvádějí. Vědci si také všimli, že pokud je rozdíl mezi mužem a ženou asi 5 let, pak je pravděpodobnost rozvodu o 18 % nižší než u párů s 10letým věkovým rozdílem.

Neobvyklý manželský pár

Takovým studiím byste neměli věnovat pozornost, pokud máte city a jste si jimi jisti. Velký význam má nejen věk, ale i úroveň vzdělání partnerů. Vzájemné porozumění je důležité. Pokud jsou manžel a manželka na stejné vlně, myslete stejně, mají mnoho společného, ​​pak jsou taková manželství poměrně pevná a mohou vydržet až do konce života obou partnerů.

VIDEO: Optimální věkový rozdíl