Jaká planeta je Zemi nejblíže? Co je blíž Zemi, Mars nebo Venuše? Je možný život na Marsu a Venuši?

Nejbližší planety k Zemi.

Poté, co se objevily první výkonné dalekohledy, začalo studium blízkých planet a také hvězd. Astronomové pravidelně pozorovali nebeská tělesa, zajímali se o to, zda existuje život na jiných planetách a hvězdách, které nejsou daleko od Země. V tomto článku budeme hovořit o nejbližších planetách, které nejsou daleko od Země.

Jaká planeta je Zemi nejblíže?

Podle vědeckých údajů se věří, že Venuše je Zemi nejblíže. Minimální vzdálenost je 38 milionů km. Taková vzdálenost je pozorována v případě, kdy se planety objevují jedna po druhé. Jak se planety pohybují kolem Slunce, každá na své vlastní oběžné dráze, vzdálenost se zvětšuje.

Venuše

Zajímavosti:

  • Venuše je velmi často nazývána sestrou Země, protože hustota planet a také jejich velikost jsou podobné, protože se jedná o pozemské planety a skládají se z pevných látek. Ale navzdory skutečnosti, že Venuše je nejbližší planeta k Zemi, nebyla dostatečně prozkoumána. Může za to velmi agresivní klima na povrchu planety.
  • Faktem je, že téměř všechny létající objekty a satelity, které přenášejí vlastnosti planet na Zemi, nepřijímají snímky z povrchu, kvůli přítomnosti kyselých oblaků. Atmosféra na planetě je velmi agresivní díky tomu, že se zde nacházejí aktivní sopky a krátery. Díky tomu je průměrná teplota na povrchu 400 stupňů Celsia. Tato hodnota je vysoká, což zcela odmítá přítomnost života na planetě.
  • Věří se, že Venuše nemá měsíce. Ale více než jednou byla vyslovena hypotéza, že až do určité doby to byl Merkur, který byl satelitem Venuše. Pak z nějakého důvodu opustilo svou dráhu a změnilo směr pohybu. Tato hypotéza by vysvětlila velmi vysokou teplotu na Venuši. Do určitého bodu by to mohlo být docela snesitelné pro život, jako třeba na Zemi. Ale po rezonanci a přerušení spojení mezi Merkurem a Venuší se atmosféra na nich výrazně změnila a stala se nezpůsobilou pro život.
  • Venuše je navenek podobná Zemi, ale svými vlastnostmi je značně nepřátelská. Pozorují se zde i časté sopečné erupce a uvolňují se kyselé výpary, které znemožňují pozorování planety pomocí výzkumných zařízení. Na planetu se pokusilo proniknout mnoho výzkumných přístrojů. V podmínkách kyselých mraků byla většina z nich zničena.
Venuše

Druhou nejbližší planetou je Mars. V nejbližším bodě je vzdálenost k Zemi o něco více než 40 milionů km. Mars je přitom studován mnohem lépe než Venuše, a to díky tomu, že atmosféra je poněkud odlišná a umožňuje přistání na povrchu různých létajících objektů. Na Mars byla vyslána více než jedna expedice. Na Marsu je ale stále dost těžké žít. Protože je tam obrovské množství oxidu uhličitého, který člověku nedovolí na jeho povrchu dýchat.

Vlastnosti Marsu:

  • Vědci se domnívají, že na Marsi mohla mít svého času život, protože tato planeta je svým složením a vlastnostmi co nejblíže Zemi. I když je také poněkud bojovná.
  • Faktem je, že naši předkové se snažili tuto planetu vidět, viděli obrovskou červenou skvrnu, proto ji nazývali válečníkem. I když ve skutečnosti je planeta velmi klidná, tichá. Červenou barvu povrchu má na svědomí oxid železa, je ho tam hodně.
  • V důsledku silného větru a vysoké řídkosti atmosféry vznikají silné prachové bouře, které tento červený prach zvedají vzhůru. Pod vrstvou ledu byly nalezeny zbytky vody. Proto je dost možné, že zde kdysi byly a budou živé organismy. Protože vodní prostředí je docela příznivé pro vývoj živých organismů. Kvůli vysokému obsahu oxidu uhelnatého je zde v současnosti život nemožný. Možná se časem něco změní a Země úspěšně kolonizuje Mars.
Planeta válečníků

Je možný život na Marsu a Venuši?​​

Jedním z rysů Venuše a Marsu je, že tyto planety rotují poměrně pomalu. Venuše se kolem své osy pohybuje velmi pomalu. Jeden den na něm dává dohromady tolik, co máme celý rok.

Přestože se Mars a Venuše od sebe výrazně liší a jsou nejbližšími sousedy Země, v současnosti je na nich život prakticky nemožný. Protože průměrná teplota na Venuši je přes 400 stupňů a na Marsu -80. Nejzajímavější je, že na planetě Warrior, stejně jako na Zemi, v oblasti severního pólu klesá teplota na -150 stupňů a na rovníku dosahuje -50.

I přes obrovskou vrstvu ledu je zde možný rozvoj jakéhosi života. Proto, stejně jako na Zemi, dokonce i na severním pólu, v obrovském permafrostu tlustého ledu, byly nalezeny mikroorganismy, které by mohly dobře existovat v podmínkách tak nízkých mínusových teplot.

Země a Venuše

V současné době jsou Venuše a Mars stěží vhodné pro normální život jako na Zemi. Protože atmosféra těchto planet je poměrně agresivní. To platí zejména o Venuši. Zde je vysoká teplota a vzduch je nasycený různými agresivními látkami, které nelze vdechnout. Na Marsu není dostatek kyslíku a teplota je nízká.

Venuše

Vědci nyní dostatečně prostudovali planety pozemské skupiny a ty, které se nacházejí v oblasti sluneční soustavy. Protože život na nejbližších planetách je nepravděpodobný, začali hledat exoplanety, na kterých se dá docela dobře žít. Jsou ale dost daleko od sluneční soustavy, takže je téměř nemožné se tam dostat. Možná se našim potomkům za pár tisíc let podaří dostat se na některou z exoplanet a spřátelit se s jejími obyvateli.

VIDEO: Planety blízko Země