Ženské jméno Lyubov znamená: popis jména. Dívčí jméno Láska, milé tajemství: význam jména v pravoslaví, výklad, vlastnosti, osud, původ, kompatibilita s mužskými jmény, národnost

Den anděla ve jménu lásky podle církevního kalendáře. Jaké prostřední jméno je vhodné pro dívku jménem Lyubov?

Tam je na světě obrovské množství jmen a všechna se liší svým původem a významem. Důležitý je také fakt, že každé jméno má svou jedinečnou charakteristiku, která přímo ovlivňuje životy lidí.

Dnes si povíme něco o nádherném ženském jménu Láska a pokusíme se pochopit tímto jménem pojmenovanou postavu něžného pohlaví, stejně jako pochopit jejich přednosti a predispozice.

Co znamená název Láska podle církevního kalendáře?

Téměř každé jméno dané dítěti má svou vlastní církevní verzi. Někdy se podoby jmen shodují, někdy se mírně liší a stává se, že jméno zvolené rodiči v církevním kalendáři vůbec není.

 • Jméno Lyuba má plnou podobu jména - Lyubov
 • V církevní verzi zní jméno jako Lyubov
Láska

Nyní si povíme něco málo o významu tohoto jména:

 • Pokud vezmeme v úvahu význam tohoto ženského jména v doslovném smyslu slova, pak dostaneme následující výsledek: jméno Lyubov neznamená nic jiného než lásku
 • Toto je především z toho důvodu, že Láska byla přenesena z jiného jazyka, a to nikoli foneticky, ale pouze obsahově, protože v řečtině toto jméno zní jako Agape. Je totožné se známým slovem „láska“
 • Je to láska k životu, láska k příbuzným, k sobě, přírodě a celému okolnímu světu
 • Láska je také vděčnost, že každý člověk by se měl cítit ve vztahu ke všem lidem přítomným v jeho životě ak Bohu

Svatý patron jména Láska

Jméno Já, kterému rodiče říkají miminko, musí být v pravoslavné víře a v souladu s církví, protože při křtu dítě dostane jméno jednoho ze svatých, který bude jeho patronem, ochráncem a pomocníkem.

 • Trocha historie. Není žádným tajemstvím, že jméno Lyubov je nerozlučně spjato s dalšími ženskými jmény – Vera, Nadia a Sofia
 • Vera, Nadia a Lyubov byly sestry, které trpěly pro svou víru ve velmi mladém věku - Lyubovovi bylo pouhých 9 let
 • Ve stejnou dobu byly sestry sťaty přímo před jejich vlastní matkou, která zemřela žalem 3. dne
 • Takže, po těchto smutných událostech byly všechny 3 dívky a jejich matka Sophia uznány za svaté mučednice
 • Patronkou jména Lyubov je stejná dívka - Lyubov Rymska

Kdy má svátek, den zamilovaného anděla podle pravoslavného kalendáře?

Pravděpodobně jste už nejednou slyšeli, že někdo, koho znáte, má svátek v ten a ten den. Ať to zní jakkoli zvláštně, ne každý ví, co jsou to jmeniny a často si tento den plete s narozeninami. Zároveň je důležité říci, že jmeniny jsou dnem, kdy je zvykem ctít světce, jehož jméno člověk nese.

Andělský den je v zásadě synonymem pro jmeniny, ale někdy lze tento den nazvat dnem křtu dítěte a ten se naopak může, ale nemusí shodovat se dnem sv. vzpomínka na svatého pojmenovaného, ​​po kterém je dítě pojmenováno.

 • Zástupkyně něžného pohlaví, které nesou jméno Lyubov, slaví narozeniny a Andělský den pouze jednou za rok
 • Tento den připadá na 30. září podle starého stylu 17. září - den památky mučedníka Lyubova

Jméno Lyubov, Lyuba: původ a význam, popularita

Jméno Ljubov a jeho krátká forma Ljuba jsou tak běžné a známé, že většina lidí si je jistá, že jméno je původně ruské.

 • Původ tohoto nádherného jména je staroslověnský, ale jméno je skutečně ruské
 • Jméno přišlo ve tvaru "Láska" se zjevením ortodoxní víry
 • Jméno přišlo samozřejmě společně se jmény Vera a Nadiya

Už jsme o tom mluvili církevní význam jména, nyní pojďme pochopit, co je součástí názvu Láska "každodenního" života:

 • Jméno Lyuba, Láska má živý obecný význam. Bez ohledu na to, jméno znamená ve všech pádech pouze lásku
 • Božský význam tohoto jména není ani zdůrazněn v církevním kalendáři, protože láska je Bůh
 • Láska je nejjemnější, nejjasnější, chvějící se a nejdůležitější pocit, který je člověku vlastní. Přesně k tomu se přiklání každý, kdo vysvětluje význam tohoto jména
 • To znamená, že jméno Láska neznamená nic jiného než lásku, soucit, porozumění, odpuštění
Význam

No a teď něco málo o popularitě a poptávce tohoto ženského jména:

 • S Od 18. do počátku 20. století se tento název aktivně používal v každodenním životě a získal si oblibu. Již koncem 20. století se jméno Láska zařadilo mezi 30 nejčastějších jmen, která byla oblíbená nejen mezi nižšími vrstvami obyvatelstva, ale také mezi šlechtici a obchodníky. Mimochodem, v tomto období nebylo toto jméno mezi „obyčejnými“ lidmi tak oblíbené. 94]
 • Postupem času se však zájem o jméno začal vytrácet, jak už to u jiných jmen bývá.. Již v roce 1995 bylo jméno ve stejném hodnocení až na 30. místě
 • A statistiky za rok 2006 naznačují, že jméno zcela ztrácí na popularitě, protože jen 20 rodičů za měsíc oslovuje své dcery toto jméno
 • Dnes patří toto jméno mezi 100 nejčastějších jmen u nás, ale je již považováno za vzácné

Láska - dekódování jména

Libovolné jméno se skládá ze sady písmen, která mají také své vlastnosti a významy, proto považujeme za vhodné a zajímavé na dekódování upozornit jména Láska písmeny

 • Л – toto písmeno je zodpovědné za tvůrčí potenciál člověka. Na základě skutečnosti, že kreativní lidé jsou často nestálí, můžeme říci, že Láska je skutečným hledačem dobrodružství a příležitostí k uspokojení svých potřeb, a to mluvíme nejen o potřebách fyzických, ale i morálních, materiálních
 • Yu je písmeno, které charakterizuje člověka z hlediska romantiky, emocí a citů. A zde je třeba říci, že písmeno „ ю “ dodává ženám se jménem Lyubov pud a náklonnost k činům, které jim poskytují potřebné emoce. Jednání však má vždy jiný charakter
 • B – písmeno vyjadřuje charakter člověka. Jedná se o velmi stabilní jedince, jejichž jednání ne vždy směřuje k výsledku
 • O je písmeno symbolizující vnitřní svět člověka. Ženy, které nesou jméno Lyuba, se vyznačují dobrou intuicí, mají dobře vyvinutou schopnost cítit a cítit
 • V – je zodpovědná za přítomnost v charakteru takových pocity jako společenskost, otevřenost, ochota učit se, učit se něco nového
 • B je měkké znamení, obdarovává ženy jemností ve vztahu ke všem lidem kolem nich

To znamená, že jméno Lyubov je velmi romantické, kreativní a "hluboké", ale zároveň je velmi silné

Jméno Lyubov, Lyuba v angličtině: jak se to píše v zahraničním pasu?

Jméno Lyuba samozřejmě nejčastěji píšeme a používáme v našem rodném ruském jazyce. Jsou však chvíle, kdy je nutné si dávat pozor na správný pravopis jména v angličtině i v zahraničním pasu.

Abychom pochopili, jak napsat jméno Ljubov v angličtině, použijeme cyrilický přepis pro ruskou abecedu:

 • Л – L
 • Ю — IU
 • Б – B
 • О – O
 • В – V
 • b – —

Jméno Ljubov v angličtině bude vypadat jako Liubov. Jméno bude v zahraničním pasu vypadat stejně

Je důležité vědět, že když se obracíte na úřad o vydání zahraničního pasu, sami zaměstnanci vám upřesní informace týkající se pravopisu vaše jméno a příjmení.

Láska: co je to zkrácené krátké jméno, zdrobnělina-láskavý?

Pro nikoho nebude tajemstvím, že úplná podoba jména se používá poměrně zřídka. Nejčastěji se to děje při podání oficiální žádosti, vyplňování dokumentů, ale v každodenním životě všichni používáme krátké a zdrobnělé formy jména, které jsou našim uším známější.

 • Jméno Ljubov má nejběžnější krátkou formu Ljuba
 • Jako zdrobnělé a mazlivé tvary jsou jména Ljubaša, Ljubaňa, Ljusya, Ljubonko, Nejčastěji se používají Lyubusha, Lyubka, Buska
 • Od jména Lyubov existují i ​​další jména, jejichž kořeny jsou „drahý“ — Lyubava, Lyuboslava, Lyubomyra
Zkratky názvu

Je důležité pochopit, že navzdory skutečnosti, že všechny výše uvedené formy jsou brány v úvahu a odkazují na jménem Ljubov, je vhodné jimi člověka nazývat pouze v případě, kdy mu to nevadí a skutečně je považuje za svá "druhá" jména.

Láska: význam jména, charakter a osud

O významu tohoto jména se dnes hodně řeklo, takže už to nebude opakovat. Je důležité si pamatovat pouze jednu věc, že ​​toto jméno znamená jasný, upřímný pocit, který je nám známý pod jménem "láska". Ale povaha a osud něžného pohlaví, které nese jméno Lyubov, je pro nás stále záhadou. Proto neztrácejme čas a začněme studovat tuto problematiku.

Začněme možná postavou majitelů jména Lyubov.

 • Přes svou roztomilost, něhu a vnější křehkost mají ženy jménem Lyubov „mužský“ charakter. Důvěra v sebe, své silné stránky a schopnosti je rozhodně o těchto ženách. Síla vůle a touha dosáhnout svých cílů je charakteristickým rysem Lyubovovy povahy
 • Lyubov je všestranná osobnost, neexistuje nic takového, ve kterém by se nedokázala projevit, pokud měla touhu to udělat
 • Ljubové jsou velmi komunikativní osobnosti a vědí, jak najít společnou řeč s lidmi, nicméně i přes to jsou ženy, které toto jméno nesou, často tajnůstkářské a uzavřené do sebe a jejich vnitřní svět
 • V zásadě jsou Milenci mírumilovní a klidní, ale pokud se dotýkáte jejich zájmů nebo zasahujete do jejich plánů, očekávejte potíže. S klidnou, vyrovnanou, sladkou ženou se Lyuba promění v hlasitou osobu, která hájí svou pozici. Rozhodně proto nemá cenu přivádět tyto ženy do konfliktů a hádek
 • Milá dobrá hospodyňko, její dům je zpravidla od dětství čistý a pořádek, věci jsou vždy na svém místě. Dívka neváhá pomáhat cizím lidem, za což je jí vždy věnována pozornost a vděk
 • Zástupci tohoto jména mají vždy svůj názor na cokoliv a je velmi těžké je o něčem přesvědčit
 • Studium není Lyubina nejsilnější stránka, pokud si to přeje, naučí se rychle a bez váhání odpoví, ale i když na to nemá chuť, nepohne se prstem, motivuje to tím, že je to studium, které vůbec nepotřebuje
 • Milenci jsou často kreativní jedinci, proto je potřeba od dětství pozorovat skryté vlohy. Nejčastěji, když si v dětství něco vybral a upřímně to miloval, bude se Love věnovat podnikání celý svůj život
Význam jména

O osudu můžeme říci mnoho, ale rozhodli jsme se říci to nejdůležitější:

 • Osud představitelů tohoto jména může být úplně jiný, a to vše kvůli pomíjivosti a všestranné osobnosti těchto žen
 • Po nalezení skutečné vzájemné lásky se Milenky mohou stát krásnými manželkami a matkami. Avšak poté, co se Ljubov alespoň jednou zmýlil při výběru partnera, může se stáhnout do sebe a zcela se zříci ženského štěstí
 • Když si v dětství všimnete Lyubových tvůrčích schopností a rozvinete je, můžete získat talentovaného jedince který se bude moci ukázat naprosto ve všem Když však ztratíte tuto šanci a okamžik, můžete Lyubu dohnat k nečinnosti a ještě hůře ke špatným společnostem

Osud člověka závisí nejen na jménu, ale také na rodině, v níž dítě vyrůstá, ze svého prostředí, výchovy, z toho, zda se mu dostává náležité pozornosti a lásky – tyto faktory je třeba brát při studiu této problematiky v úvahu.

Jméno Lyubov: sexualita, manželství

Poté, co jsme pochopili, jaký má Lyuba charakter a preference obecně, pojďme si promluvit o jejím vztahu s opakem sex a sexualita.

 • Zástupci tohoto jména zřídka pociťují nedostatek pozornosti ze strany mužů. Už v raném věku se z Lyubů stávají docela dívky a nevěsty
 • Lyuby jsou však velmi mocné ženy a často, těšíce se oblibě, prostě oklamou mužské hlavy a ty, mimochodem, někdy odejdou jejich rodiny
 • Temperamentní a panovačná metoda budování vztahů s muži často vyústí v neúspěšné první manželství, nicméně to naruší Láska není vždy
 • Po chvíli, Láska se vdává podruhé a v tomto manželství se možná trochu "zpomalí", ale přesto se nenechá ovládat
 • Co se týče sexuality a sexu, tady se Láska chová poněkud skromněji a klidněji, to vše kvůli její plachosti. Preferuje sex pouze se svým milovaným nebo stálým partnerem, letmý flirt vítán, ale sex s prvním člověkem, kterého potká, je nepravděpodobný
 • Láska potřebuje vnímavého partnera, který jí dokáže ukázat všechny půvaby intimní život, zatímco, aniž byste na ni tlačili nebo ji k čemukoli nutili

Jméno Láska: zdraví a psychika

Lidské zdraví je také důležité při určování vlastního osudu. Tak a teď si povíme přesně o tom.

 • Od narození se dívky jménem Lyubov nemohou pochlubit dobrým zdravím. Nejčastěji je postihují infekční onemocnění
 • Také se někdy můžete setkat s Lyubem, který má kožní problémy
 • Často trpí játra
 • " Zimní" Lyubs se vyznačuje slabými plícemi
 • Ale "jarní" lásky trpí křehkostí končetin a slabým nervovým systémem
 • Jako dospělá, již žena, Láska musí věnujte maximální pozornost jejímu "ženskému" zdraví yu, protože ji často zklame
 • ​​​​
 • Jinak milé obyčejné dítě, které při prořezávání zoubků pláče kvůli bolestem břicha
 • Stav nervů a psychiky může být ovlivněn častými nemocemi dítěte, proto by mělo být dítě již od narození obklopeno péčí, láskou a pozitivními emocemi. Pokud je to možné, je nutné brát dítě na rehabilitaci každý rok

Jméno Láska: intuice, inteligence, morálka

Na řadu přichází řeč o vnitřním světě a schopnostech ve vzdělávání:

 • Jak již bylo zmíněno dříve, vzdělání není nejsilnější stránkou těchto dívek. Nejčastěji se projevují v kreativitě a ne ve vědě
 • Obecně řečeno, Lyuba myslí jako muž a její mysl je analytická
 • Lyubov je studující medium, dvojky poměrně často "potěší" její deník, nicméně to ji vůbec nerozčiluje, protože moc dobře ví, že když chce, snadno je opraví
Jméno Lyubov
 • Pokud má Ljuba skutečný zájem o učení, bude vynikající studentkou, ale to se stává velmi zřídka
 • Pokud jde o intuici, milenci mají velmi silnou intuici. Intuice pro Lyubu je její asistent, její kompas. Ženy s tímto jménem věří ve vše mystické, proto důvěřují svému vnitřnímu hlasu a nejčastěji dělají, co jim říká
 • Co se týče morálky, co se má skrývat. Milá mazaná ženo, k dosažení svých cílů nepoužívá žádné prostředky včetně manipulace, podlosti a přikrášlování situace

Jméno Láska: koníčky, aktivity, podnikání

Neméně pozornosti si zaslouží Lyubovův obdiv a její sklon k podnikání.

 • Láska je atraktivní a krásná žena a to, jak víte, vyžaduje určité úsilí a čas
 • Takhle Lyuba tráví téměř všechen svůj volný čas u zrcadla a zdokonaluje se milovaná
 • Tyto ženy se rády zkrášlují, malují a krásně se oblékají. Proto je nakupování dalším Lyubovým koníčkem
 • Květiny jsou tím, co Lyubovi přináší opravdovou radost. Ráda je kupuje, pěstuje, stará se o ně
 • Cestování je také koníčkem této ženy
 • O vyšívání se nedá nemluvit, velmi často zástupci tohoto jména se nacházejí v tomto

Pokud jde o aktivity a podnikání:

 • Říci, že se Lyuba stane úspěšná podnikatelka má otevřeně lhát
 • Tato žena má v zásadě všechny prostředky, ale pro svou nerozhodnost a nejistotu je neumí využít
 • Dává přednost být vede, proto si pro sebe najde takovou práci

Ke kterému znamení zvěrokruhu patří jméno Láska?

Děti mohou být pojmenovány nejen podle harmonie patronyma a příjmení, ale také podle toho, zda zvolené jméno odpovídá znamení zvěrokruhu dítěte.

Jméno Láska je nejvhodnější pro tato znamení zvěrokruhu:

 • Štír
 • Lev
 • Váhy
 • Kozoroh

Právě spojení jednoho z těchto znamení zvěrokruhu spolu se jménem Láska dává zdraví člověka, silný charakter, schopnost stát si za svým a mnoho dalších kladných charakterových vlastností

Talismanový kámen pro jméno Láska

Již dlouho je známo, že kameny dokážou lidi chránit, obdarovat je duchovními silami. Pro ženy nesoucí jméno Láska budou vhodné tyto kameny:

 • Opál. Tento kámen v různých zemích symbolizuje zcela odlišné charakterové vlastnosti. Již ve starém Římě bylo zvykem nazývat opál kamenem nestálosti. Evropa si pro sebe zvolila jiný význam – víra, čistota, nedotknutelnost. Kámen dokáže člověka uklidnit, vštípit mu víru a naději, ochránit ho před špatnými myšlenkami. Na východě se věří, že opál symbolizuje radost, štěstí a pozitivní emoce. Milovníci si mohou vybrat jakýkoli opál - bílý, jaspis, ohnivý
Charms for Love
 • ) Lazurit. Symbolizuje přátelství, otevřenost a upřímnost, čisté úmysly. Lapis lazuli přináší majiteli štěstí, úspěch a sebevědomí

Slavní lidé, celebrity se jménem Láska: foto

Vyjmenovat všechny známé osobnosti, které toto jméno nesou, je prostě nemožné, proto jsme vybrali podle našeho názoru ty nejoblíbenější.

 • Lyubov Polishchuk je nejslavnější a nejoblíbenější herečka
 • Lyubov Sokolova je slavná herečka
 • Lyubov Orlova je hvězdou sovětského plátna
 • Lyubov Voropayeva – básník, producent
 • Lyubov Uspenska – slavný zpěvák
) Lyubov Uspenska
 • Lyubov Yehorova - slavný sportovec, lyžař
 • Lyubov Popova - ruský umělec
 • Lyubov Kabo – ruský spisovatel
 • Lyubov Germanova – divadelní a filmová herečka

Jaké druhé jméno vyhovuje dívce jménem Lyubov: kompatibilita s mužskými jmény

Prakticky všichni rodiče vybírají jméno pro své děti v závislosti na jeho shodě s patronymem a příjmením, takže jsme o tom prostě nemohli mluvit.

Jméno Láska se nejlépe kombinuje s následujícími patronymimi:

 • Yosypivna
 • Klimivna
 • Kostyantynivna
 • Kindrativna
 • Rudolfivna
 • Andriivna
 • Pilipivna
 • Sergiivna
 • Vadimovna
 • Arkadiivna

Pokud jde o kompatibilitu s mužskými jmény. Jméno Láska je nejvíce kompatibilní s:

 • Jméno Oleksandr. Takový pár má každou šanci stát se silným a vybudovat šťastnou rodinu. Tito dva si zpravidla dokážou porozumět a události neuspěchají
 • Jméno Evgeny. Podle Ljubova přesně takový by po jejím boku měl být silný, klidný, vyrovnaný a seberespektující muž. Nejčastěji vztah takového páru končí šťastným manželstvím
 • Jméno Andrii. Tito dva vypadají stejným směrem, takže k sobě téměř dokonale pasují. Jejich rodina se často stává obecným příkladem slušné, šťastné a přátelské rodiny
Kompatibilita jmen

Jméno Láska je nejméně kompatibilní s:

 • Jméno Yuriy. Hádky, skandály, neustálé urážky - to je to, co čeká tento pár ve vztahu. Nejčastěji se pár rozejde téměř okamžitě, ale někdy spojení trvá tak dlouho, dokud má Lyubov trpělivost
 • Jméno Oleg. Pro Olega je charakteristické, že hledá něco nového, není stabilní ve vztazích, což Lyubovovi velmi ubližuje. Ona, která odevzdává všechny své city pouze jemu, chce na oplátku dostat totéž, ale s Olegovou povahou je to nemožné, proto je spojení od samého počátku odsouzeno k záhubě
 • Jméno Volodymyr. Lidé se na život dívají úplně jinak. Nikdo se takovému svazku nechce vzdát a nakonec pár jednoduše uteče

Za zmínku také stojí, že jméno Lyuba je kompatibilní se jmény Mykhailo, Mykola, Ruslan. Jméno Love je hůře kompatibilní se jménem Denys, Anton, Artem. Jakékoliv jméno v sobě skrývá spoustu hádanek a tajemství, které zatím nedokážeme úplně vyřešit. Při výběru jména pro dítě se řiďte především svými touhami, preferencemi a vnitřním hlasem.

Video: Význam jména Lyubov