Téma "Co je důležitější - sympatie nebo skutečná pomoc": argumenty pro práci. Zveřejnění tématu soucitu v literatuře

Esej na téma: "Co je důležitější - soucit nebo skutečná pomoc?". Vlastní úvahy a literární ukázky.

Téma práce "Co je důležitější - sympatie, nebo skutečná pomoc?" relevantní a zajímavé, protože umožňuje uvést příklady lhostejnosti a citlivosti hrdinů literárních děl a také vyjádřit svůj vlastní postoj k této problematice na příkladech ze života.

Jak lidé projevují soucit?

Každý člověk se může dostat do složité situace, ve které neví, jak dál. V tomto případě je pro něj jistě důležitý postoj blízkých k jeho problému. Obtíže v životě jsou různé, takže je téměř nemožné vybrat si mezi sympatií a skutečnou pomocí. To jsou dvě stránky jedné krásné lidské vlastnosti – citlivosti. Někdy člověk potřebuje jen pochopení a radu, jindy si nedokáže poradit sám.

  • V naší těžké době, plné sociálních konfliktů, prohlubování lidské nesnášenlivosti a agrese, informačního chaosu, je velmi obtížné odlišit pravdu od lži, kulturu od vnucených stereotypů., skutečné životní hodnoty z touhy dosáhnout povýšení a popularity za každou cenu.
  • Bohužel soucit v jakékoli formě se stává vzácnou vlastností. Většina lidí je sobecká a fixovaná pouze na své vlastní blaho, nevšímá si zkušeností druhých. Jiní, což je děsivější, nacházejí uspokojení v problémech druhých a prosazují se na jejich úkor. Mladí lidé se často baví natáčením a zveřejňováním ponižujících momentů ze života svých vrstevníků, aniž by o pocitech těchto lidí vůbec přemýšleli. Nechápou, co je to soucit.
  • Starší generace si všímá, že svět jakoby ztrácí duchovnost a s ní i milosrdenství a soucit k bližnímu. Pojem laskavost je někdy ztotožňován se slabostí, skromnost a ohleduplnost vypadají jako nedostatek jasu a individuality.
Soucit pomáhá člověku vyrovnat se se strachem z osamělosti

Potřebují lidé soucit a skutečná pomoc?

Když se člověk dostane do jakékoli obtížné situace, potřebuje pomoc a emocionální podporu od příbuzných, přátel nebo dokonce cizích lidí. Soucítit znamená naslouchat a snažit se člověka ve stresu uklidnit.

  • Soucit a porozumění dává sílu - člověk si uvědomí, že není sám, je s ním sympatizován. Nemění se přitom samotná situace, ale postoj člověka k ní. Po uklidnění a poslechu rad je člověk schopen podívat se na problém jiným způsobem a vidět východisko ze situace.
  • Pokud je člověk v životě zklamaný, považuje se za naprostého selhání a nevidí smysl v další existenci, upřímný soucit mu skutečně může pomoci uvěřit, že život nekončí, že ho čeká mnoho dobrého ho napřed.
  • Někdy psychologická podpora nestačí. Soucit, vyjádřený nejen slovy, je skutečnou pomocí. Může to být materiální podpora nebo určité akce zaměřené na dobro.
  • Ne každý je schopen skutečně pomoci, i když projevuje emoční citlivost. Někdo se nechce plést do cizích problémů, jiný nechce ztrácet čas a peníze za pomoc, pokud vidí, že mu je nevrátí.

DŮLEŽITÉ: Skutečná dobročinnost je nezištné sebeobětování, kdy člověk dává, aniž by přemýšlel o vrácení peněz, aniž by očekával poděkování nebo obdiv od ostatních.

Podpora milované osoby v obtížném období je nezávislou volbou každého

Zveřejnění téma soucitu v literatuře

Téma soucitu a skutečné pomoci se objevuje v mnoha literárních dílech. Jedním z nejdojemnějších příkladů lidskosti je příběh sv. Rasputin "Lekce francouzštiny".

Třídní učitelka se snaží pomoci jednomu ze studentů, protože si všimne, že hraje o peníze na nákup jídla. Poté, co se učitelka dozvěděla pravdu, že chlapec je v zoufalé nouzi a hladoví, pozve ho k sobě domů na další hodiny francouzštiny, aby ho nakrmila. Hlavní hrdina je ale skromný a vzdělaný, takže se jídla nedotýká.

Poté Lidia Mykhailivna vymyslí hru o peníze, ve které dá studentovi příležitost vyhrát. Ředitel školy, který se o takovém činu třídního učitele dozvěděl, nechce rozumět důvodům, ale jednoduše učitele vyhodí.

Poté, co odešla do jiného města, pošle hrdinovi balíček s jablky, která chlapec ještě nikdy nejedl. Učitel školy se pro dítě stává osobou, která učí hlavní lekci života - laskavost, milosrdenství a sebeobětování.

Tento příběh je autobiografický, autor stejně oceňuje sympatie a skutečnou pomoc. Člověk může pomáhat druhým, pokud chce, to by měl být hlavní smysl jeho existence. O jakou pomoc se bude jednat, materiální nebo psychologická, si každý určí sám. Hlavní je, aby lidé nezůstávali lhostejní k problémům a zkušenostem druhých. Je totiž možné, že jedním činem nebo jen upřímným slovem můžeme druhému člověku změnit život k lepšímu.

Pro odhalení tématu jsou důležité příklady z literatury a života

Video: Lítost, soucit a pomoc bližnímu! Odkud pocházejí a proč je potřebujeme?