Slovo SPLIT: překlad z angličtiny do ruštiny s přepisem. Jaká podstatná jména a přídavná jména, fráze lze vytvořit z anglického slovesa split?

Polysémie anglického jazyka může zmást a omráčit i ty, kteří tento jazyk znají dostatečně dobře. Dnes je na pořadu dne slovo SPLIT a jeho polysémie.

Obsah
 1. Word SPLIT: překlad z angličtiny do Ruština s přepisem
 2. Jaká podstatná a přídavná jména lze vytvořit z anglického slovesa Split?
 3. Jaké fráze lze vytvořit z anglického slovesa split?
 4. Video: NEJLEPŠÍ SLANG mládeže v angličtině od NigaHiga || Skyeng

Slovo SPLIT: překlad z angličtiny do ruštiny s přepisem

Článek uvádí nejčastější významy tohle slovo. Ve vysoce specializovaných slovnících, jako jsou slovníky stavební, však může mít slovo trochu jiný výklad. Berte to v úvahu při překladu technických textů.

Výchozí podoba: rozdělit se.

Přepis: [splɪt].

Praktická transkripce: [split].

Překlad:

 1. štěpit,
 2. delaminovat;
 3. k odštěpení;
 4. odtrhnout;
 5. drcení (síly);
 6. rozdělení;
 7. lopata(y);
 8. zlomit;
 9. rozebrat.

Překlad frázových sloves:

 • rozdělit (up) na → rozdělit se (do skupin, společností, frakcí);
 • až ​​ rozděleno z koho → rozejít, rozejít, přerušit vztahy (ohledně manželského páru);
 • oddělit oddělit → oddělit
 • oddělit se od → oddělit, oddělit, odlomit, oddělit se od někoho nebo něčeho;
 • rozdělit na co → nedohodnout se na něčem;
 • ​​​​
 • rozdělení → rozdělení;
 • pro rozdělení (on) koho → klepat (ve smyslu hlásit, hlásit), žebrat;
 • rozděleno s kohokoli. → pohádat se s někým.

Překlad často se vyskytujících výrazů a frází:

 • let` s split → velmi nejednoznačný výraz, jehož překlad je dán přímo kontextem věty. Nejčastěji se používá ve smyslu „navíjení“;
 • rozdělit láhev → vypít (lahev vína);
 • rozděleno s smíchem → smát se;
 • roztřepené vlasy → posedlost maličkostmi, přikládat příliš velký význam nepodstatným detailům;
 • rozdělit koho.“ s lebka → rozbít někomu hlavu;
 • rozdělená já / moje průdušnice → slzení žil (ve smyslu vynaložení obrovského úsilí).

Jaká podstatná a přídavná jména lze vytvořit z anglického slovesa Split?

Jméno podstatné jméno.

Výchozí forma: rozdělení.

Přepis: [ə splɪt].

Praktická transkripce: [e split].

Překlad:

 1. štěpení;
 2. štěpení;
 3. rozdělení (včetně vztahů);
 4. přerušení (včetně vztahů);
 5. trhlina, trhlina, trhlina;
 6. tradiční americký dezert;
 7. kůra (kůra stromů nebo rostlinná vlákna);
 8. zkosená faseta (fazeta) na skle nebo drahém kameni;
 9. tenká vrstva něčeho, jako je kůže;
 10. motouz (protahovací cvičení);
 11. lze hovorově použít k označení malé láhve vody nebo poloviční porce alkoholu.

Jméno přídavné.

Výchozí forma: split.

Přepis: [splɪt].

Praktická transkripce: [split].

Překlad:

 1. split;
 2. rozdělení;
 3. fragmentováno atd.

Jaké fráze lze vytvořit z anglického slovesa Split?

Překlad často se vyskytujících výrazů a frází:

 • a rozštěpená kost → zlomená kost;
 • pocit rozpolcenosti → nejednoznačné pocity;
 • roztřepené konečky → roztřepené konečky vlasů;
 • zlomek sekundy → časový interval, jehož trvání je kratší než jedna sekunda;
 • dělený lístek → společný hlasovací lístek pro kandidáty z více stran;
 • let` s split → velmi nejednoznačný výraz, jehož překlad je dán přímo kontextem věty. Nejčastěji se používá ve smyslu „navíjení“;
 • rozdělit já / moje průdušnice → trhat žíly (ve smyslu vynaložit velké úsilí);
 • dítě/ dětí z a rozdělení [s. 146] domov → dítě/děti rozvedených rodičů;
 • rozdělit láhev → vypít (lahev vína);
 • rozděleno koho.“ s uši → připravit někoho o sluch, ohlušit;
 • rozděleno s smíchem → smích;
 • roztřepené vlasy → posedlost maličkostmi, přikládat příliš velký význam nepodstatným detailům;
 • rozdělit koho.“ s lebka → rozbít někomu hlavu.

Video: NEJLEPŠÍ SLANG mládeže v angličtině od NigaHiga || Skyeng