Známky intoxikace alkoholem u dospělých a dospívajících - klinické, vnější, behaviorální a zbytkové

Používání alkoholu způsobuje poruchy chování, duševní, vegetativní reakce. Pochopení vnějších a klinických rysů intoxikace alkoholem, které hlavní fáze tohoto stavu pomáhají řádně jednat v situacích nevhodných projevů opilého člověka. Při sestavování lékařského vyšetření jsou příznaky impertinence povinné.

Co je alkoholová intoxikace

Kombinace neurologických, vegetativních a psychiatrických poruch, ke kterým dochází u osoby po konzumaci alkoholu, se nazývá alkoholová intoxikace. Stupeň vlivu, který konzumuje alkohol, ovlivňuje fyzický stav a chování jedince, závisí na řadě faktorů: věku, fyziologických charakteristik a stavu organismu. Pomocí řady behaviorálních nebo klinických příznaků můžete určit stupeň opilosti.

etapy

Lékařská věda určuje tři stupně alkoholické intoxikace a jejich známky. Závisí od množství spotřebovaného alkoholu, které je fixováno na určité procento koncentrace produktů rozkladu ethanolu v krvi. Pro každou etapu popište jeho klinické abehaviorální funkce. Přidělte lehký, střední, těžký stupeň. Od stupně až po jeviště narůstají poruchy chování, zdravotní stav se zhoršuje, přiměřenost vnímání je narušena, kontrola opilého člověka nad sebou, jeho jednání je ztraceno.

Klinické příznaky intoxikace

Příznaky intoxikace alkoholem v každém stupni se navzájem liší. Jak se zvyšuje koncentrace alkoholu v krvi, změní se psychický stav nápoje, jeho schopnost soustředit se, ovládat emoci a své tělo. Rozdělit následující fáze opilství:

  1. Světlo (koncentrace etanolu 0,5-1,5%). Charakterizován přílivem sil, nárůstem nálady, nástupem mírné euforie. Člověk je společenský, emocionálně vzrušený. I při tak malých dávkách dochází k narušení koncentrace, což může vést k závažným negativním důsledkům při provádění komplexní práce, řízení nebo mechanismů.
  2. mírné závažnosti (1,5-2,5%). S nárůstem intoxikace projevuje podrážděnost, zlost, možné projevy agrese. Takový účinek se nazývá dysforická intoxikace. Koordinace pohybů, možné změny motorických rušení. Mentální vzrušení se mění s letargií, ospalostí. Tato fáze je dokončena spadnutím do hlubokého spánku.
  3. Těžké (2,5-3%). Neurologická porucha, charakterizovaná dezorientací orientace v prostoru a čase. Začíná porucha vestibulárního aparátu, potlačuje vědomí (následně se projevuje formou amnézie), zpomaluje puls,jsou poruchy dýchání. Osoba může být v bezvědomí.

Vnější znaky

Jak se stupně opilosti zvyšují, vnější znaky opilého člověka se stávají stále více zřejmými. Uvědomte si, co alkoholik spotřebovává, může být nejen zápach alkoholu. Stav pití je charakterizován duševním vzrušením vyjádřeným v nestandardním chování. Motorová aktivita se zpravidla zvyšuje, zatímco schopnost koordinovat pohyby se zhoršuje s každou další částí alkoholu. Každé znamení se mění, jak se zvyšuje koncentrace etanolu.

Změna žáků

Po prvních dávkách alkoholu se objeví účinek "lesklých očí". S rostoucí koncentrací etanolu se zornice zvětšují, protože reakční rychlost se snižuje na světlo, dochází k narušení konvergence - schopnost žáka se zužovat, zaměřit se na určitý směr vidění. V těžké fázi opilosti - s alkoholickým komátem - možná anizokoria (žáci pravého a levého oka se stávají různými velikostmi).

Známky porušení

V různých fázích emočního se excitace motoru projevuje různými způsoby. Zpočátku je vzrušení příjemné, vyjádřené jako zvýšení společenské schopnosti, motorické aktivity. S rostoucí koncentrací etanolu je koordinace pohybů narušena a emoční projevy jsou také mimo kontrolu. V závažné fázi může dojít k patologické intoxikaci, která je doprovázena paranoidní hysterickou psychózou.

Koordinační porucha

Schopnost ovládat vaše tělo se zhoršujesnadné až těžké stadium. Porucha koordinace je charakterizována neschopností jít nebo stát rovně, pohyb ramen a nohou se stane nedobrovolným, porušení vestibulárního aparátu. Při silném stupni setrvačnosti člověk spadne do polosvědomého nebo nevědomého stavu, ztrácí schopnost motivovat činnost.

Porucha vědomí

Od mírné až po těžkou fázi přestane osoba, která užívá alkohol, ztratí schopnost ovládat pohyby svého těla, přestane být náležitě vědomá a vyhodnocovat s ním. Existuje přehodnocení vlastních schopností, které se při atypické intoxikaci mění se zhoršujícím se náladou, je přenesena přiměřenost sebepozorování a vnímání okolní reality. V těžkých fázích dochází k úplné ztrátě kontroly nad jejich myšlenkami, které mohou být doprovázeny halucinacemi a bludy.

Porušování chování

Příznaky nevhodného chování při používání alkoholu se mohou objevit jednotlivě. Při pádu do agrese může člověk začít vyprovokovat konflikty nebo boje. U tříd středně těžkého až těžkého stupně je chování, které se zásadně liší od chování ve střízlivé formě. Fyzicky slabší muži projevují projevy síly, zbabělost - zoufalství a odvahu, plašivé odhodlání. Přijímaný alkoholem může jednat ve stavu náklonnosti, diktovaném potlačovanými střízlivými vědomostními přáními a potřebami.

Zbývající znaky

Zbytkovým znamením opilosti je intoxikace těla, která se objevuje a zintenzivňujestupeň výtěžku produktů rozkladu ethanolu z těla. Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, sucho v ústech, dehydratace, závratě, těžká slabost, bolesti kostí, svalů, bolesti kloubů a další příznaky otravy etanolu může trvat od 2 do 20 hodin v závislosti na stavu těla a počet přijatých alkoholické

inkontinence u dospívajících

Specifické příznaky intoxikace v dospívání je jiná, všechny jsou příznaky těžší výrazem pociťuje obtíže a problémy, které mladík či dívka cítí ve společnosti. Vzhledem k nedostatku zvyku pro alkoholické nápoje, nejvýraznější vegetační porušení a koordinační porušení. Alkoholická abstinence se také projevuje silněji. V případě pravidelného užívání se závislost na chemické a emocionální úrovni vytváří rychle, během roku a půl.

Známky intoxikace pro akt

V případě člověka, opilý na veřejnosti, v rozporu s jeho účelem nebo spáchat protiprávní jednání potřebnou odbornost alkohol. Po lékařském vyšetření je akt, který je oficiální dokument, který obsahuje informace o zjištěných koncentrací ethanolu na těchto vnějších znaků,

  • vůně alkoholu z úst;
  • nestabilita držení těla;
  • poruchy řeči;
  • změna barvy obličeje;
  • neodpovídá chování situace.

Videa