Jak zvýšit dítě v postižené rodině, psychologické aspekty

Rodiny se zdravotním postižením a pravidla pro výchovu dětí

V každé rodině je další kronika vývoje. Rodiny na částečný úvazek:

 • - svobodná matka,
 • - svobodné rodiče, kteří vychovávají děti.

Důvody jsou následující:

 • - vdovství,
 • - rozvod,
 • - narození dítěte mimo manželství.

Psychologické zvláštnosti postižených rodin

V blízkém kruhu má každá osoba neúplné rodiny. Předčasný odchod z života je považován za tragickou událost v životě. Atmosféra výchovy dětí v tomto případě je považována za úspěšnější než u jiných variant. Současně jsou udržovány úzké rodinné vazby a jsou zapotřebí příbuzní a příbuzní. To zaručuje emoční stránku a nahrazuje nedostatek komunikace, rodič-vdovec má podporu a respekt.

V rodině jsou dvě nebo tři děti - také pomáhá vyrovnat nedostatek. Správné chování dospělých v takových chvílích pomáhá starším dětem, aby se staly pomocníky pro mladší, plní touhu po komunikaci v životním prostředí. Pevnost dítěte pomáhá cítit roli mladšího obhájce. V nekompletních rodinách je konkurence mezi dětmi mnohem menší, naopak existuje pocit vzájemné náklonnosti. Prarodiče, babičky pomáhají při správném vývoji.

Samostatné matky nadhodnocují konfiguraci výcviku třikrát. Obavy a časté obavy vznikají, matka snižuje něhu, náklonnost, podněcuje pocit a poznání, že muži jsou drsní. VedeníKvalita matky a otce každé dítě vnímá individuálně.

Rodičovská pozorování brát jako samozřejmost obviněním matku jako popření něhy. Děti soutěží o smysl pro lásku a hodnotu, aplikují sadu vlastností. Pro dosažení tohoto cíle se používají křivky a tvrdohlavost. Kvůli tomu vyrůstají s dětskými a sobeckými lidmi. Propojení se společností a výstavba rodiny se využívají s nesprávnými znalostmi.

antipod tvrdý trénink mou matku představuje opoziční soucit pro sirotky, děti jsou povoleny svobodu jednání a svobodu. Později se dítě poroste sobecký, zbaveni šance na pocit odhodlání, nedosahuje potřebné znalosti z blízkého dospělého.

model rodiny v plném smyslu se zdá, děti, oba muže a ženu stvořil manželství buňky. Nevýhodou jednotlivých rodin je tvář mezilidských vztahů. Role jsou redistribuovány v neúplné rodině. Psychika dětí trpí, ovlivňuje konfiguraci sexuálního prostředí.

Psychologické problémy po rozvodu

složitý psychologický problém je s Otcem, který podporuje rozvoj jiných přizpůsobení životního stylu forem rodinného života. Osamělý otec rychle prochází etapy zrání. Děti musí rychle vyrůst.

Život po rozvodu je porušením tradiční způsob a úroveň, spolu s konfliktem mezi otcem a matkou. Mladí předškoláci vnímají situaci rozvodu hlouběji. Pravidla chování musí být porušena, těžko si zvyknoutpřed změnami Dítě konfliktuje, pokud výkon neprovádí standard a nezklidní se, dokud se nevrátí k předchozí normě.

V rodině po rozvodu není nutné ponořit dítě do světa emocí, smutných emocí a duševní bolesti. Přinese trochu pocitu úzkosti, ponuré myšlenky. Dospělý, který jde do vnitřního světa, opouští dítě, děti iniciují rychlé oslabení těla a duše.

Rodiče jsou mnohem živější, aby se starali o dítě z dětství. Výjimečný otec bere dítě za vážnou obratnost. Akutní pocit nedostatku rodičovské autority vzniká v této situaci.

Hlavní hodnotou je vztah mezi rodiči po rozvodu. Jedna rodina vůbec nezmínuje roli jiného manžela, jako by jeho otec nebo matka předtím nebyla. V jiném, vzpomínky jsou zatemněny a vyhrožovány negativními vlastnostmi. V takové situaci mohou dospělí riskovat u dětí negativní sebeúcta. Moudré matky nebo rodiče představují opačnou polovinu dítěte s příznivými a negativními vlastnostmi.

Předpokládejme, že druhá polovina má negativní charakteristické rysy. Rizikem je tvořit komplexy, pro dívky je obtížné zvednout budoucího manžela.

Užitečné tipy pro svobodné rodiče

Pro svobodné rodiče je obtížné překonat emoci a přijmout správnou situaci, shromáždit se. Co by mělo být doporučeno dospělým, kteří provádějí výuku dětí v postižené rodině:

 1. Dítě potřebuje komunikaci, je důležité poslouchat. Děti chtějí zůstat srozumitelné, když vyprávějí o událostechškoly nebo zahrady.
 2. Často chválu, méně potrestání. Stabilní a doutnavá atmosféra v rodině pomůže neztratit důvěru v ostatní, posílí smysl pro důstojnost.
 3. Vzpomínky na dítě o předchozích událostech, které se mají udržovat a pochopit.
 4. Úloha jiného dospělého se nepohybuje na dítě.
 5. Behaviorální dovednosti spojené s definováním rolí jsou důležité, které vám pomohou zvládnout. Správné vnímání vytváří budoucnost dítěte.
 6. Komunikace iniciativy, kompetentní vztahy se svými blízkými pomohou vytvořit vztah s prostředím a zaplnit nedostatek socializace.

Pro osamělé dospělé je obtížné reorganizovat nový způsob života, situaci a analyzovat situaci. Děti v rodině s nízkými příjmy nemohou nahradit podporu a lásku svých blízkých. Naléhavost a drsnost spojená se vzděláváním pomohou rozvinout skutečné aspekty šťastné budoucnosti u dětí.