Jak se to může vyhnout

O problémech, které mohou vzniknout mezi dítětem a nevlastním otcem

Jak řešit nesoulad mezi novým manželem a dítětem

V současné době se zvedání dítěte stalo obvyklým. Ale nebylo by to pěkné a každá žena sní o milujícím manžela. Nejjednodušší způsob, jak získat nový vztah po rozvodu, je s ženami, které mají děti v ranném manželství. Ale ženy s dětmi jsou mnohem těžší.

Dítě reaguje odlišně na novou matku kavaléře, to vše závisí na jeho věku. Je to nejjednodušší u dětí do jednoho roku. Kid v tuto chvíli vyžaduje větší pozornost matky, ale změna otce si to nevšimne.

Až čtyři roky mohou děti vnímat jako předmět nového strýce. Snaží se určit hranice možných a objevila se postava nového muže. Pokud se matka a nový táta neústupně chovají a věnují pozornost dítěti, jak tomu bylo dříve, změna tatínků bude bez hysterie.

Když dítě jde do školy, je to nejtěžší okamžik pro vznik nového papeže. Pokud dítě dobře komunikuje s otcem, vždy se pokusí přežít nového muže z matčiny srdce.

Například: dítě může provokovat nového papeže do konfliktů, zatímco lamentuje svou matku, že není vinen. Některé děti dokonce přijdou k krádeži, obviňují matku svého nového manžela a tak dále. V takovém případě by bylo dobré s bývalým manželem mluvit o aktuální situaci a požádat o pomoc. Když vidím, že můj táta normálně reaguje na matku matky nové, dítě bude také klidnější.

Pokud dítě po rozvodu nekomunikuje se svým otcem, matka bude vnímána jako jeho oponent. Ale se správným přístupem se vzdává pozice a přijme nového otce v rodině.

Jakmile se žena rozhodne, že její nový manžel bude žít s ní a se svým dítětem, pak není nutné dělat všechno ve spěchu. Dítě může být traumatizováno změnou papeže.

Nejlepší je poznat se postupně. Po celou dobu, kdy matka potřebuje mluvit o tom, jak opravdu miluje své dítě. V tomto případě uveďte příklady, že každý na zemi potřebuje polotón a není ani výjimkou. Ale znovu, znovu, aby prohlásil, že matka, i přes nic, také dá svou lásku a pozornost.

Kromě toho musíte připravit nového otce, aby s dítětem komunikoval. Stojí za to říct mu, co má dítě rád, co má rád a tak dále. Znalost zvyků nového manžela a jeho dítěte může matka najít společnou půdu a důraz na své příběhy. Například: jestliže nová osoba a dítě mají rádi rybaření, pak jim o tom můžete říct. A můžete také zajistit společný pochod na řece pro rybolov.

Po přechodu na vizuální komunikaci. Můžete udělat společné procházky v parku, lese, jezeře a tak dále. Také zábava ve hře vám pomůže novým způsobem. Ale nemusíte se s vaším milovaným dítětem ucházet o všechnu laskavost, jinak začne žárlit. Ale také nestojí za to, aby se dítě pustilo, a přinutilo ho, aby zavolal novému otci. Přijde to v průběhu času. Za prvé to stačíjestliže to dítě pojmenuje jménem a nebudou odolávat komunikaci mezi nimi.

Můžete si hrát s dítětem v poměrně zábavné hře "Back to Front". Podstata hry spočívá v tom, že vedoucí jmenuje slovo, které začíná posledním písmenem, například: "býk" (klub) nebo slovo "aghadorb" (vagrant). První, kdo uhádl slovo z prvního dopisu, získá bod. Hra je zajímavá, pokud přijedete se slovy déle a způsobíte spoustu emocí.

Pokud však po uplynutí velkého času, kdy dítě a nová osoba nerozumí, je možné obrátit se na psychologa. Je to kvalifikovaný psycholog, který dokáže pochopit, co je důvodem tohoto rozporu a pomůže najít cestu.

Hledání správné cesty k dokonalému vztahu mezi manželem a dítětem je poměrně obtížný proces. Ale jestliže jiná žena dělá nenapravitelné chyby, pak se cesta stává více trnitá. Není možné předem předpovědět, co a jak v jedné nebo jiné situaci dělat, ale v přípravy na seznámení s novým papežem je možné rozlišit několik zásadních chyb, které jsou nepřípustné.

To není v žádném případě hodno konzolovat vaše dítě. Mnoho žen se zastaví, když kritizují svého nového manžela ve všech činů proti dítěti. Pak se člověk bude cítit zbytečně a dítě dělá něco, co vyvolává nové konflikty. Muži musí mít také možnost zúčastnit se výchovy. Dítě musí cítit sílu člověka a začít ho respektovat. Matky by měly jen sledovat, že vše je v mezích spravedlnosti.

Když nová osoba vstoupí do rodiny s dítětem, nenímusí ho okamžitě milovat. K tomu je nutné věnovat co nejvíce času dítěte a nadměrný tlak jeho ženy jen zhorší vztah. Každý muž je okamžitě tvrdý, aby cítil lásku k dalšímu dítěti, ale objeví se později.

Také žena nikdy nemusí říct, že předchozí otec byl špatný, ale nový otec bude mnohem lepší. V takovém případě dítě porovná nový manžel s otcem a uvede matku na své nevýhody, přičemž podtrhuje skutečnost, že jeho otec by tak neučinil. Takové situace se jen zhorší a domorodý otec se ještě více zvedne v očích dítěte.

Kromě toho není nutné, aby každé společenství s milovaným člověkem zdůraznilo, že by se měl stát dobrým otcem, ale teprve potom manželem. Muži, samozřejmě, tento postoj nelíbí. Manžel potká ženu ne kvůli svému dítěti, ale proto, že ji miluje. Proto ve vztahu čekání na návrat, a ne jen rozhovory o dítě.

Mnoho žen, po rozvodu, se bojí zahájit vztahy kvůli dětem. Není však nutné uzavřít život, stačí najít správný přístup a všichni vyjít.